عجیبه واقعا!!!

من نمیدونم چرابعضیا حرف زدن بلد نیستن؟؟؟

یعنی حرف میزننا ولی نزنن سنگینترن .

باورکن حرف نزنی بیشتربه نفعته باورکن.

.دلم نمیخواددیگه اینورا ببینمت .اون ضربدر بالارو بزن .

خوش اومدی.

/ 0 نظر / 24 بازدید