اینجا

جواب استخاره شما : حم عسق (اسرار كتاب خداست) اين گونه به سوي تو و رسولان پيش از تو خداي مقتدر دانا وحي ميكند - آيات 1 و 2 و3 سوره ي شوري - در اين كار خدا كمك ميكند و در آن خير و بركت است.انشاالله خوبست

1شنبه 2بهمن 1390مصادف با 28صفر واسه دانشگاهم استخاره کردم .

 

ممنون خداجون.

/ 0 نظر / 22 بازدید