برای سیندرلای نازنینم

اصولا من خیلی هول هستم و خوبه که6ماهه به دنیانیومدم!نیشخند

دوست بسیارعزیزم که فقط یکساله میشناسمت ولی اون قلب وروح پاکتودوست دارم

عاشق مهربونیات هستم توبرای من اون رنگ نارنجی دوست داشتنی هستی که پرازشور

وهیجان زندگیه.رنگ آفتاب . 

تولدتو امسال روزشنبه اس14مرداد و15رمضان که مصادف شده بایکروز بسسسسسسسسیار

زیبا واونم تولدیکی ازبهترینهای خدا امام حسن مجتبی (ع)هست. 

ومن امسال این تولدتوبه فال نیک میگیرم وبرات بهترینهارو آرزومندم.

قلب مهربون تو شایسته ی عالیترینهاست سیندی. 

تولدت ازحالاتاهمیشه مبارک .

شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

 

/ 0 نظر / 24 بازدید