مادرت پروانه شد

دخترمهربون :

دوست نازنینم:

مادرت پروانه شدعزیزم .اونهم دراول محرم

روحش شاد باشه .

لطفابرای شرکت درختم قرآن بریداینجا .دوستان عزیزی که وب منومیخونن لطفادراین ختم

شرکت کنین هراندازه که در توانتون هست حتی بایه سوره.

نمیتونم چیزدیگه ای بگم .هنوزدرشوک هستم .

/ 0 نظر / 25 بازدید